Civilmål

På Sun Lawyers kan vi hjälpa dig med alla typer av civilrättsliga tvister.


Civilrättsliga tvister avser en tvist mellan två eller flera parter som söker ekonomisk ersättning eller en specifik handling istället för andra brottsrättsliga påföljder.

Med tanke på kombinationen på vår erfarenhet och kompetens, har civilrättsliga tvister blivit ett specialområde för oss på Sun-Lawyers. Fastän de flesta vill hålla sig borta från rättegångsprocessen, du som vår klient kommer att uppleva en bekvämlighet att kunna arbeta med våra högkvalificerade och erfarna juridiska rådgivare.

Vi kan hjälpa dig med alla slag tvist ärenden, inklusive:


  •  Personskador

    Rättsökandes rättigheter och friheter

  •  Inkasso

     Rättstridig uppsägning

  •  Krediteringsrättigheter

     Skilsmässa och familjerätt

Ersättning

Våra kunders behov och önskemål är av stor betydelse för den strategi som vi använder i enskilda civilrättsliga mål. Rättegångsprocessen kan vara kostsamt och tidskrävande och det finns tillfällen då en tidig uppgörelse är att föredra, för att utmana möjligheterna till den rättsliga processen. Våra advokater är erfarna och övertygande förhandlare och arbetar energiskt i alla skeden av rättegångsprocessen för att säkerställa den mest lämpliga ersättningen för sina klienter.

Skilsmässa och familjerätt

Vi erbjuder samråd till våra klienter i samband med någon form av skilsmässa, separationer, underhåll eller någon annan familjeförfarande enligt spansk lag. Vi kommer att ta itu med frågor som gäller vård och vårdnad av barn, besöksregler, underhållsbestämmelser, användning av familjehem och likvidationer. Våra advokater kommer att försöka komma till en samförståndslösning men om det misslyckas kommer vi att försvara vår klient i en rättegång.


Ring oss på (+34) 96 532 11 93 eller fyll i kontaktformuläret.

Kontakt