Brottmål

På Sun Lawyers, vår uppgift är att få den bästa lösningen för våra kunder.


I sin mest grundläggande form representerar straffrättsliga tvister i en domstol för de som anklagas för att ha begått ett brott.

Stöd från erfarna juridiska rådgivare påverkar ofta resultatet av fall där straffrättsliga klagomål har lagts. Juridiskbiträde utses till en person som är föremål för ett brottmål och även till föräldrar eller vårdnadshavare för barn som har blivit anklagad enligt lagen om Young Offenders.

Sun Lawyers kan hjälpa dem som har blivit utsatt för brott som:


  •  Fordonsbrott

     Brott i domän- och institutionsnivå

  •  Stöld och vandalism

     Brott mot oegentligheter

  •  Överfall

     Andra allvarliga brott

Brottmål

Straffrätten är utformad för att skapa och upprätthålla ordningen i ett samhälle. Straffrätt är i princip en uppsättning av regler som alla måste leva efter eller riskeras att bli straffad. Brottmålsadvokater har till uppgift att företräda fall där någon har anklagats för att brutit mot samhällslagarna.

På Sun-Lawyers tillhandahåller vi inte bara våra klienter juridisk rådgivning och support, utan också med kompetent förespråkar klienten under hela rättsprocessen.


Ring oss på (+34) 96 532 11 93 eller fyll i kontaktformuläret.

Kontakt