Straffeloven

Vår jobb på Sun Lawyers er å få det beste resultatet for våre kunder.


I sinn mest grunnleggende form er straffesaksaker en domstol for de som er anklaget for å begå en forbrytelse. Støtte fra erfarne juridiske rådgivere påvirker ofte utfallet av saker der kriminell klager er innlevert. Juridisk rådgiver er utnevnt til en person som er gjenstand for straffesak men også til foreldre eller foresatte for barn som er blitt anklaget i henhold til «Young Offenders lovgivning».

Advokater på Sun Lawyers kan hjelpe de som har blitt utsatt for forbrytelser som:


  •  Kjøretøysvindel

     Forbrytelser mot menneskeheten

  •  Brudd på institusjonsnivå

     Personlig overgrep

  •  Tyveri og hærverk

     Andre alvorlige lovbrudd

Straffeloven

Straffeloven er blitt skrevet for å skape og vedlikeholde orden i et samfunn. Straffeloven er i prinsippet et sett av regler som alle må leve med eller risikere å bli straffet. Advokater som driver med kriminelle saker har oppgaven å representere saken der noen har blitt anklaget for å bryte samfunnenes lover.

På Sun Lawyers gir vi ikke kun juridisk råd og støtte, men kompetent veiledning gjennom hele rettsprosessen.


Ring oss på (+34) 96 532 11 93 eller fyll ut kontaktskjemaet som er oppgitt.

Kontakt oss nå