Eigendomsrecht

Ons gespecialiseerd team in eigendomsrecht geeft u een professionele dienstverlening voor al uw vragen over het eigendomsrecht.


Wij zijn er om u te helpen bij alle vragen en thema’s over het eigendomsrecht die kunnen optreden bij het kopen en verkopen van een eigendom in Spanje.

De aankoop van eigendom in Spanje vertoont veel gelijkenis met de aankoop van eigendom in België of in andere landen. Zoals overal gaat het om een combinatie van het zoeken van een goede plaats, een prijs overeenkomen en meerdere wettelijke en financiële procedures doorlopen die gecompliceerd schijnen te zijn, maar die in feite tamelijk logisch zijn.

Wij kunnen u helpen bij alle thema’s over het eigendomsrecht, met inbegrip van:


 • Doorverkoop van gekocht eigendom

   Verkoop van uw eigendom

 • Beschermingsplan voor aankoop van eigendom

   Bouwprojecten

 •  Huren met aankooprecht en langdurige verhuur

   Commerciële aankopen en verhuur

Een eigendom in Spanje kopen


Wij helpen u bij de aankoopprocedure, met de volgende diensten

Periode voor de aankoop:

 •  Voorbereiden en onderhandelen van het ondergrondse aankoopcontract voor eigendom voor woon- of commerciële doeleinden.
 •  Een complete set wettelijke controles op het eigendom.
 •  Uitvoering beschermingsplan voor uw aankoop, waardoor uw investering steeds beschermd is.
 • Verkrijgen van uw NIE nummer.
 • Spaanse bankrekening en volmacht (wanneer nodig).
Op de dag van uw aankoop:

 • De hele dag ondersteuning, met inbegrip van vertalingsdiensten, bezoek aan de notaris, ondertekening van de akten.
Hulp na de aankoop:

 •  Alle diensten na de aankoop, met inbegrip van het registreren van uw akten bij het eigendomsregister en de omschakeling van alle nutsvoorzieningen.
 •  Fiscale diensten met inbegrip van terugvorderen van 3 % retentie, belastingen voor residenten/niet-residenten en eigenaarsbelasting.
Ons professioneel team zal u volledig op de hoogte houden van elke stap van uw aankoop/verkoop met regelmatige updates.

Wat is een NIE nummer?

N.I.E. is een afkorting voor Número de Identidad de Extranjero, wat vertaald kan worden als: “Identificatienummer voor buitenlanders”. Het NIE is een identificatie- en fiscaal nummer in Spanje voor alle doeleinden.  U heeft een NIE-nummer voor alle officiële of gerechtelijke processen in Spanje nodig. U zult bijvoorbeeld een NIE-nummer nodig hebben om een eigendom te kopen, een wagen te kopen, het openen van een bankrekening, verbonden te worden met de nutsvoorzieningen en om uw belastingen te betalen.

Volmacht

Een volmacht geeft uw advocaat het wettelijke recht en de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw financiële en aanverwante zaken. Dit is nuttig voor de koper/verkoper indien u niet in staat bent uw financiële plichten tijdelijk of permanent te beheren.


Bel ons (+34) 965 321 193) of vul onderstaand formulier in.

Contact