Fastighetsrätt

Vårt Fastighetspecialist team erbjuder professionell service för alla dina bostadsrelaterade behov.


Vi finns här för att guida dig genom fastighetslagar, juridiska frågor och överväganden som kan uppstå när du köper eller säljer en fastighet i Spanien.

Att köpa fastighet i Spanien är ganska likt att köpa en fastighet i Storbritannien eller vilket annat land som helst. Som överallt är det en kombination av att hitta rätt plats, komma överens om ett pris och att gå igenom flera juridiska och finansiella förfaranden som kan framstå som komplicerade men i själva verket är ganska logiska.

Vi kan hjälpa dig med eventuella äganderättsliga frågor, inklusive:


  • Köp av begagnade fastigheter

    Försäljning av fastighet

  •  Säkra off-plan/nyproduktions fastighets inköp

    Plot- och byggprojekt

  • Kort och långsiktig uthyrning

    Kommersiella inköp och leasingavtal

Köpa en fastighet i Spanien


Tillåt oss guida dig genom inköpsproceduren och erbjuda dig våra tjänster:

Köp av begagnad fastighet:

• Förberedelse och förhandling av privat inköpsavtal för bostads- eller kommersiell egendom.

• Komplett fastighetsundersökning och juridisk kontroll av fastigheten.

• Omfattande Off Plan-paket för fastighetsköp, skydda din investering under hela processen.

• Ansökning av NIE-nummer, Spansk bankkonto och fullmakt (vid behov).
Under skrivningsdagen:

En full dags support vid slutförandet av köpet, inklusive översättningstjänster, medverkan hos notarius publicus och undertecknande av lagfarten.
Stöd efter inköpet:

• Pågående färdigställande tjänster, inklusive registrering av lagfarten på fastighetsregistret och överskrivande av allmännyttiga tjänster.

• Skattetjänster inklusive, begäran om återbetalning av det 3 % -iga skatteavdraget.
Vårt professionella team kommer att hålla dig fullt informerad under hela köp/försäljningsprocessen med regelbundna uppdateringar.

Vad är ett NIE nummer?

N.I.E. Är en förkortning för Número de Identidad de Extranjero, vilket kan översätts som: Identitetsnummer för Utländska Medborgare i Spanien. NIE är ett allmänt identifikations- och skattenummer använt i Spanien. Du behöver ett NIE nummer för alla officiella och juridiska processer i Spanien.

Du kommer exempelvis att behöva ett NIE nummer vid fastighetsaffärer, för köpa en bil, inkoppling av fastighet till El/VA och när du betalar dina skatter.

Fullmakt

Fullmakten ger din advokat juridisk rätt och ansvar för att hantera dina finansiella och relaterade angelägenheter när du inte är på plats. Den tillåter dig att utnämna en person du litar på för att representera dig i dina affärer och är en juridisk handling som måste skrivas under inför en Notarie Publicus.


Ring oss på (+34) 96 532 11 93 eller fyll i kontaktformuläret.

Kontakt